Truyện Vị Diện Mã Nguồn (Không gặm vỏ quả dứa)

Vị Diện Mã Nguồn

Vị Diện Mã Nguồn

Tác giả:
Không gặm vỏ quả dứa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lâm vào Mã nguồn (Source Code)
Mới nhất:
Chương 310: Xuất thủ ngoặt Ngân Hà Hộ Vệ Đội - Guardians of the Galaxy (5 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 19 người đánh giá
➼ Không có có chủ thần, không có hệ thống, không có đổi lấy, có chỉ là dung hợp trong đầu Mã Nguồn (Source Code), mở ra từng cái thế giới, không phải là bị bức bách không phải là bị áp chế, mà là vì thay đổi cường đại mà không ngừng xuyên việt, thần công, khoa học kỹ thuật, dược tề, linh đan, nhìn ta vô hạn cường đại Mã Nguồn (Source Code)... ☠

.P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆