Truyện Vị Diện Khai Thác Giả (Ôn Nhu)

Vị Diện Khai Thác Giả

Vị Diện Khai Thác Giả

Tác giả:
Ôn Nhu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hai triệu đồng yên
Mới nhất:
Chương 616 : Lữ đồ (xong) (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 36 người đánh giá

Bởi vì vấn đề tình cảm từ chức Ninh Trí Viễn, trong lúc vô tình nhưng nắm giữ xuyên qua đến điện ảnh cùng TV vị diện năng lực.


Khi Ninh Trí Viễn mang theo vị diện thương nhân ban đầu lý tưởng, cẩn thận từng li từng tí một địa đem chính mình chạm tay đưa về phía từng cái từng cái dị vị diện sau khi. . .


Nhân sinh liền như vậy trở nên không phổ thông hơn nữa! "Chỉ có khai thác càng nhiều vị diện, đế quốc mới có thể càng thêm cường đại!" Ngồi ở hỗn độn cấp trên tinh hạm Ninh Trí Viễn, nói như vậy.