Truyện Vị Diện Đại Hành Giả (Ngân Phong Lạc Diệp)

Vị Diện Đại Hành Giả

Vị Diện Đại Hành Giả

Tác giả:
Ngân Phong Lạc Diệp
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tohsaka Vũ Hàn
Mới nhất:
Chương 66: Sakura tưởng tượng (4 tuần trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 6 người đánh giá
Gửi hư không Đại hành giả công ty, các ngươi thái độ phục vụ rất tốt.

Gửi Alaya muội muội cùng Gaia tỉ tỉ, kỳ thật kiếm tiền rất đơn giản.

Gửi Luân hồi giả, không phải sợ, ta Tohsaka Vũ Hàn không vẽ mặt.

Đây là một rất nhàn nhã câu chuyện, đây là một Hình Nguyệt kẻ xuyên việt, treo lên đánh Luân hồi giả câu chuyện.