Truyện Vị Diện Chi Săn Bắn Vạn Giới (Bế Khẩu Thiện)

Vị Diện Chi Săn Bắn Vạn Giới

Vị Diện Chi Săn Bắn Vạn Giới

Tác giả:
Bế Khẩu Thiện
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xuyên việt bắt đầu
Mới nhất:
Chương 280: Diệt yến (3 tháng trước)

Đánh giá

Có được ma thú thợ săn kỹ năng Hoàng Thiếu Hoành, hành tẩu tại chư thiên vạn giới chuyện xưa!

❂❂❂ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 3 chương
1 Kim Sa Châu = 5 chương