Truyện Vạn Vực Linh Thần (Càn Đa Đa)

Vạn Vực Linh Thần

Vạn Vực Linh Thần

Tác giả:
Càn Đa Đa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiếu ngạo thiên hạ, không ai dám không theo
Mới nhất:
Chương 4345: Chết rất thảm đại trưởng lão (2 ngày trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 205 người đánh giá
Một đời bá chủ, thảm bị phản bội, bị bốn mươi chín cái cường giả vây công, chết thảm Vạn Kiếp Sơn, sống lại một lần, hắn lại muốn lên đỉnh phong

Quật khởi mạnh mẽ, giết vào loạn tinh vực, chém hết mười vạn cường giả, ngộ sinh tử Sát đạo, xung kích chí cao bài vị!