Truyện Vạn Võ Thiên Tôn (Vạn Kiếm Linh)

Vạn Võ Thiên Tôn

Vạn Võ Thiên Tôn

Tác giả:
Vạn Kiếm Linh
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Khảo thí bắt đầu
Mới nhất:
Chương 1356: Nhiều năm lúc sau ( hạ ) (3 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 10 người đánh giá
Dị thế tỉnh lại, Tiêu Thần thu hoạch được truyền thế chi bảo, Võ Thần hướng dẫn.

Nhất đại học cặn bã, như vậy nghịch tập trở thành khoáng thế học thần.

Từ đây, chân đạp Tiên Đế, quyền đả Ma Tôn, Thái Cổ thần minh cung cấp ta đem ra sử dụng, Hồng Hoang cự thú cho ta canh cổng.

Ngươi hỏi ta vì cái gì ngưu như vậy?

Ha ha, một câu có văn hóa, thật đáng sợ!