Truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Lão Ưng Cật Tiểu Kê)

Vạn Tộc Chi Kiếp

Vạn Tộc Chi Kiếp

Tác giả:
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phụ tử
Mới nhất:
Chương 967: Phiên ngoại (1) (4 ngày trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 203 người đánh giá
Ta là này chư thiên vạn tộc kiếp!

Đã có hoàn thành tác phẩm 《 Toàn Cầu Cao Võ 》

-Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân...