Truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Lão Ưng Cật Tiểu Kê)

Vạn Tộc Chi Kiếp

Vạn Tộc Chi Kiếp

Tác giả:
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phụ tử
Mới nhất:
Chương 966: Bản hoàn tất cảm nghĩ (1 ngày trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 166 người đánh giá
Ta là này chư thiên vạn tộc kiếp!

Đã có hoàn thành tác phẩm 《 Toàn Cầu Cao Võ 》

-Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân...