Truyện Vân Thiên Đế (Cô Đơn Địa Phi)

Vân Thiên Đế

Vân Thiên Đế

Tác giả:
Cô Đơn Địa Phi
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cứu cha
Mới nhất:
Chương 277: Đại kết cục (6 phút trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 14 người đánh giá
Thiếu niên bình thường Diệp Vân, đạt được Đan Đế, Trận Hoàng hai vị đại năng cách một thế hệ truyền thừa, tại trong loạn thế quật khởi, cùng vô số thiên kiêu tranh phong, thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, thành tựu một đời Thiên Đế.