Truyện Vạn Kiếp Hồn Chủ (Hắc Tâm Đích Đại Bạch)

Vạn Kiếp Hồn Chủ

Vạn Kiếp Hồn Chủ

Tác giả:
Hắc Tâm Đích Đại Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tên ta Hạ Lâm, Vạn Kiếp Hồn Chủ!
Mới nhất:
Chương 119: Thân phận (8800) (2 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Chín cái hồn sủng, chín đạo ràng buộc.

Một tòa Vạn Kiếp Hồn Điện, một trận ly kỳ mạo hiểm.

Ta cúi đầu nhìn xuống bọn hắn, bọn hắn tề hô ta tên.

Ta ngước đầu nhìn lên cao thiên, viết ta Truyền Kỳ.

"Tên ta Hạ Lâm, ta chính là Vạn Kiếp Hồn Chủ!"...

Bởi vì một trận tai nạn xe cộ, Hạ Lâm trùng sinh tại cái này ngự thú làm chủ thế giới.

Đạp vào siêu phàm con đường người, tên là Hồn sư.

Hồn sư, khế ước hồn sủng, ngự sử Hồn thú.

Làm sao thân thể nguyên chủ tư chất quá kém, bắt đầu phế hồn phế sủng.

Nhưng Vạn Kiếp Hồn Chủ truyền thừa, cải biến hết thảy!

Ở chỗ này, hồn sủng chủng tộc, thực lực, kỹ năng...

Không có tiền không giải quyết được vấn đề.

Về phần tiền từ chỗ nào tới...

"Ca ngợi hồn chủ."

Hạ Lâm: Ca ngợi rau hẹ... Không, ca ngợi các ngươi, ta thành tín nhất tín đồ!