Truyện Vạn Giới Trực Tiếp Chứng Đạo Bất Hủ (Tiệt Giáo 0 Phó Phó)

Vạn Giới Trực Tiếp Chứng Đạo Bất Hủ

Vạn Giới Trực Tiếp Chứng Đạo Bất Hủ

Tác giả:
Tiệt Giáo 0 Phó Phó
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Hệ thống Tân Thư cầu hoa tươi, Converter : Lạc Tử, cầu khen thưởng
Mới nhất:
Chương 490: Định Thân Chú (1 5 ) (4 tháng trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 12 người đánh giá
【 bay lô tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm
Có thể vượt qua chư thiên vạn giới Tô Mặc ý nghĩ rất đơn giản, chính mình không muốn làm cái gì cứu vãn thương sinh thánh mẫu, cũng không muốn làm cái gì diệt thế Ma Vương, tại hành tẩu với chư thiên vạn giới thời điểm, cứu vãn dưới chính mình đã từng tiếc nuối, thuận tiện đối với nhìn không hợp mắt sự tình quản quản.

Hi vọng ở chính mình bước lên đỉnh phong thời điểm có mấy vị hồng nhan tiếp đón, mà không phải đến chính mình ý niệm vũ trụ sinh, trong nháy mắt vạn vật diệt thời điểm vẫn là một một thân một mình.

Liền làm Tô Mặc nhìn mình trong đào hoa nguyên Trần Kiều Ân cùng Đông Phương Bạch ra tay đánh nhau, mà Triệu Lệ Dĩnh cùng Y Tân Nguyệt ở nơi đó đánh cược mở trang lúc không khỏi lệ rơi đầy mặt!

Đồng Nhân vạn giới , hơn 2500 chương

# truyện B.faloo mình làm hết text sẽ chờ text , mình sẽ không scan ảnh rồi set vip như những bạn khác

# mấy bạn gửi tin nhắn kêu mình thì khỏi cần hỏi mình có tâm hay không , tự hiểu là mình vô tâm nhé , đỡ lằng nhằng

# truyện quân sự lịch sử có thể gửi cho mình nhờ mình làm nếu có thời gian

# Đồng Nhân vạn giới , hơn 2500 chương

ngộ tính: Thấp kém, ngu nô, phổ thông, hài lòng, ưu tú, trăm dặm chọn một, vạn người không được một, thiên cổ kỳ tài, độc đoán vạn cổ

căn cốt: Tiên Thiên Phế Thể, nô thể, phổ thông, hài lòng, ưu tú, Linh Thể, Tiên Thiên Đạo Thể, Thần Thể, vô thượng Thần Thể

- Nội Công : Sơ Khuy Môn Kính - Đăng Đường Nhập Thất ~ Lô Hỏa Thuần Thanh ~ Danh Chân Thiên Hạ ~ Cử Thế Vô Song ~ ......................Xuất Thần Nhập Hóa

- Võ Đạo ~Tu Vi : Bất Nhập Lưu ~ Tam Lưu ~ Nhị Lưu ~ Nhất Lưu ~ Siêu Nhất Lưu ~ Tuyệt Thế ~ Tiên Thiên ~ Tông Sư ~ ...............................Đại Tông Sư ............( Mỗi cảnh giới chia làm : Sơ Kỳ ~ Trung Kỳ ~ Hậu Kỳ ~ Đỉnh Phong )Lạc Tử xuất phẩm