Truyện Vạn Giới Thông Đạo (Giá Cá Danh Tự)

Vạn Giới Thông Đạo

Vạn Giới Thông Đạo

Tác giả:
Giá Cá Danh Tự
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: vẫn chưa xong
Mới nhất:
Chương 14: Quyền nói chuyện đọ sức (2 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 12 người đánh giá
Đây là Vạn Giới ở giữa đầu mối then chốt, cấu kết lấy vô số thế giới thông đạo.

Phàm Nhân, Hồng Miêu Lam Thỏ, Cơ Hoang, Transformers, Vũ Lâm Ngoại Truyện, Cương Thi hệ liệt, Thượng Cổ Quyển Trục, Grimm...

Đây là từng cái xuyên qua thế giới tu hành bản thân cố sự.