Truyện Vạn Giới Thiên Châu (Vạn Miêu)

Vạn Giới Thiên Châu

Vạn Giới Thiên Châu

Tác giả:
Vạn Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vượt qua Lộc Đỉnh Ký
Mới nhất:
Chương 3: Kinh hãi hiện thần bí nhân (2 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 19 người đánh giá
Viên bi vậy mà có thể xuyên qua. . .

Thất nghiệp về nhà bình tĩnh Vạn Cốc, ngẫu nhiên phát hiện mình khi còn bé chơi viên bi vậy mà có thể dẫn hắn vượt qua. . .

Lần lượt châu bên trong thế giới lại còn là hắn quen thuộc Điện Ảnh và Truyền Hình, Tiểu Thuyết Thế Giới. Trọng yếu nhất là, không chỉ có thể vượt qua bên trong, còn có thể đem đạt được năng lực, đồ vật, nhân vật mang về hiện thực.

Thế là, hắn phát đạt. . .

__________________________________________________________
__ Cầu vote 10* !!
__ Cầu vote cuối chương !!
__ Cầu like !!
____________________________________________
Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn
Có sai sót xin comment bên dưới để hoàn thiện hơn