Truyện Vạn Giới Thần Hào Phát Sóng Trực Tiếp (Ngưu Nhạc Sảng)

Vạn Giới Thần Hào Phát Sóng Trực Tiếp

Vạn Giới Thần Hào Phát Sóng Trực Tiếp

Tác giả:
Ngưu Nhạc Sảng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Liên tiếp ngoài ý muốn
Mới nhất:
Chương 578: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (1 tháng trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 9 người đánh giá
"Tiền quá nhiều, xài không hết, còn muốn trực tiếp tiêu xài quá trình, làm sao bây giờ? !"

"Các nàng đều điên, khóc hô hào muốn gả ta, thật là phiền!"

"Những cái kia ngưu bức hống hống đại nhân vật, làm gì tổng đối với ta lấy cười lấy lòng? Thật buồn nôn!"

Nghèo bức đại học sinh Diệp Hạo, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cũng có ngày, lại lại bởi vì những vấn đề này mà phiền não.

"Không theo thì đem tiền xài hết, liền sẽ chết! Không để ý tới nhiều như vậy, ta nhất định phải liều mạng tiêu xài, nhất định phải hào vô nhân tính!"