Truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Quân Đoàn Hệ Thống (Ngã Ái Oạt Khanh)

Vạn Giới Mạnh Nhất Quân Đoàn Hệ Thống

Vạn Giới Mạnh Nhất Quân Đoàn Hệ Thống

Tác giả:
Ngã Ái Oạt Khanh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mới tới
Mới nhất:
Chương 741: Bị dao động què Ô Man (1 giờ trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 10 người đánh giá
Bởi vì một phần cơm chiên trứng, Lý Văn Hạo thành toàn cầu tội phạm truy nã!

Bởi vì đập chết một cái con rệp, hệ thống gia thân!

Bởi vì không muốn chết, giả mạo Hầu gia chi tử!

Bởi vì muốn sống tự tại, sáng lập mạnh nhất quân đoàn, xé rách chư thiên!