Truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Ông Chủ (Bạo Nộ Tiểu Gia Hỏa)

Vạn Giới Mạnh Nhất Ông Chủ

Vạn Giới Mạnh Nhất Ông Chủ

Tác giả:
Bạo Nộ Tiểu Gia Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vạn Giới Đại Khách Sạn hệ thống
Mới nhất:
Chương 1002: Quy nhất (đại kết cục) (1 tuần trước)

Đánh giá

6.7
Đã có 3 người đánh giá
Đây là một cái tiếp nhận vạn giới khách trọ, tại kí chủ không ngừng thăng cấp khách sạn đồng thời, cùng người khác khách trọ đánh rắm nói chuyện phiếm thuận tiện đến từng cái Vị Diện đánh dã cố sự ···· hiện hữu khách trọ Tôn Ngộ Không, Thạch Hạo, Ngưu Ma Vương, Ðát Kỷ, Hằng Nga, Kim Ô Thập Thái Tử, Naruto, Tiêu Viêm, Lôi Thần Thor, Kakarot , Khoa Phụ, Hậu Nghệ, thượng cổ Yêu Thánh ····

Ðát Kỷ Mị Hoặc Thương Trụ Vương sau đó chạy trốn tới, không có tiền giao tiền thuê nhà trở thành thu ngân tiểu muội.