Truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Công (Mục Vô Ngân)

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Công

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Công

Tác giả:
Mục Vô Ngân
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Siêu Cấp Chí Tôn VIP
Mới nhất:
Chương 1317: Phiên ngoại 21, cho ăn (3 tuần trước)

Đánh giá

[ xuyên qua vạn giới, miễn phí tinh phẩm! ] nhặt được một cái chiếc nhẫn, từ đó mở ra xuyên qua vạn giới hành trình.

Thân làm Siêu Cấp Chí Tôn VIP người sử dụng, Dương Vũ mang theo max cấp thuộc tính cùng nghịch thiên ngón tay vàng xuyên qua vạn giới, ngang dọc Tây Du Ký, dạo chơi Đấu La Đại Lục, chinh chiến Đấu Phá Thương Khung, bước vào Già Thiên, Hoàn Mỹ Thế Giới, phía sau thêm, còn có càng nhiều thế giới chờ đợi ta đi vào!