Truyện Vạn Giới Live Stream chi Đại Thổ Hào (Nhất Mộng Hoàng Lương)

Vạn Giới Live Stream chi Đại Thổ Hào

Vạn Giới Live Stream chi Đại Thổ Hào

Tác giả:
Nhất Mộng Hoàng Lương
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương thứ nhất : Vạn Giới Live Stream topic
Mới nhất:
Chương 114: Hết trọn bộ (1 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 76 người đánh giá
Chạy tiêu thụ Vương Thiên đạt được Vạn Giới phát sóng trực tiếp topic quan sát tư cách, kết quả ra BUG, tiền của hắn là vô hạn! Thế là Vương thiên thành vô số dẫn chương trình quỳ thiểm thần hào! Vô số thần hào bên trong thần thoại! Khen thưởng dẫn chương trình, mở bảo rương, đạt được vô số Võ Công bí

P/S : truyện đọc giải trí thôi nên mấy bác đừng troll điểm
P/S: Truyện đã = TG