Truyện Vạn Giới Hắc Khoa Học Kỹ Thuật Group Chat (Hoả Động)

Vạn Giới Hắc Khoa Học Kỹ Thuật Group Chat

Vạn Giới Hắc Khoa Học Kỹ Thuật Group Chat

Tác giả:
Hoả Động
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Song song thế giới.
Mới nhất:
Chương 250 đây là mô hình món đồ chơi sao? (2 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 13 người đánh giá
Nội dung tóm tắt:
Lư Tử Tin có cái vạn giới hắc khoa học kỹ thuật group chat, đàn viên là chư thiên vạn giới khoa học kỹ thuật đại lão. Tony · Stark: “Đàn chủ nữ trang, ta liền đem này giá đồng Mác nhị sắt thép chiến y chia ngươi!” Hồng hậu : “ Đàn chủ, muốn hay không thí nghiệm một chút mới nhất t virus?” Chung kết giả: “ đàn chủ, ngươi thế giới ở nơi nào? Ta thuận đường hủy diệt một lần.” Bruce · Vi ân: “Con dơi xe quả thực là tán gái Thần Khí, hôm nay lại phao đến một cái cực phẩm nữu, mọi người xem đúng giờ sao?” Vegapunk: “Gần nhất lại hợp thành một loại mới
PS: ngày khoảng 10 chương 50 bạc thêm 1 chương nha .. :))) truyện đã ra đến 270c