Truyện Vạn Giới Chí Tôn Đại Lãnh Chủ (Á Đương Đức Lý Á)

Vạn Giới Chí Tôn Đại Lãnh Chủ

Vạn Giới Chí Tôn Đại Lãnh Chủ

Tác giả:
Á Đương Đức Lý Á
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Nghèo Túng Quý Công Tử
Mới nhất:
Chương 598: linh khí thiếu hụt khốn cảnh (2 năm trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 32 người đánh giá
【2017 nhất Hỏa Hệ thống tranh bá Văn! Vạn giới chí tôn đại lãnh chủ! 】 xuyên qua ba năm, vô tâm đoạt quyền, nhưng bị lưu vong biên cảnh.

Tô Vũ dưới tuyệt cảnh, kích hoạt Đại lãnh chủ hệ thống.

Đào tạo vạn giới vô địch thủ hạ! Chế tạo vạn giới mạnh nhất quân đội! Gọi về vạn giới kỳ trân dị bảo! Chinh phục vạn giới Thiên ức chủng tộc!


Ta là vua người, hà kí Nhân hạ! Ta là vua người, bễ nghễ tứ phương!

Ta Tô Vũ lãnh chủ tên, chắc chắn để cho này tứ phương đại lục run sợ! Chắc chắn để cho vạn giới Vị Diện các sinh linh run rẩy bò lổm ngổm!

Các cảnh giới : Minh Trí--> Cố Thể--> Ngưng Hồn--> Bách Tuế--> Nhiên Thần--> Toái Phách--> Ngộ Chân--> Niết Bàn--> Truyền Kỳ

Tu Đạo Giả cảnh giới phân cấp : Trúc Cơ, Khai Quang, Dung Hợp, Động Tâm, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Động Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp 12 Đại Cảnh Giới

pháp bảo cấp bậc: Tiên Thiên Chí Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo, Hậu Thiên Linh Bảo, Hậu Thiên Pháp Bảo, Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo


Các tướng : phàm tướng-> lương tướng-> kiêu tướng-> danh tướng-> mãnh tướng-> thần tướng-> thánh tướng-> ...

các bác nhớ cho điểm 9-10 ở phần giới thiệu nha

đọc xong nhớ cmt phía dưới cho truyện đông zui nha các bác

nếu được thì ủng hộ nguyệt phía và like truyện dùm mình