Truyện Vạn Giới Ăn Vạ Vương (Phong Cuồng Carat)

Vạn Giới Ăn Vạ Vương

Vạn Giới Ăn Vạ Vương

Tác giả:
Phong Cuồng Carat
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Vạn giới ăn vạ vương hệ thống
Mới nhất:
Chương 722: Mười năm (đại kết cục) (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
【 ăn vạ lưu thuỷ tổ! 】 Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Như Ý Kim Cô Bổng vô địch thiên hạ? Ba! Đụng vào ta, ta! Vương giả vinh quang Hàn Tín tam đoạn chuyển vị thiên hạ vô song? Ba! Đụng vào ta, kỹ năng cho ta! Tiên kiếm kỳ hiệp truyện Ma Tôn Trọng Lâu bá khí không ai cản nổi? Ba! Đụng vào ta, làm ta Thần thú! Thiếu niên Tống Kiệt, ngẫu nhiên thu hoạch được vạn giới ăn vạ vương hệ thống, bắt đầu từ đó cả đời ăn vạ hành trình!"Giáo hoa, ngươi đụng vào người ta, không có hôn hôn dậy không nổi a ~" . . .