Truyện Vạn Giới Bắt Ác Nhân (Tá nhạc)

Vạn Giới Bắt Ác Nhân

Vạn Giới Bắt Ác Nhân

Tác giả:
Tá nhạc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: nên ta xuất thủ
Mới nhất:
Chương 250: hỗn chiến (2 ngày trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 16 người đánh giá

Ngươi là nhân vật phản diện? Rất tốt, bị bắt!
Ngươi nói ngươi biết sai? Thì tính sao? Một dạng muốn bắt!
Ngươi nói ngươi là là ngươi đại BOSS? Thực sự có chút phiền hà, nhưng vẫn - bắt!
Không có ác nhân ta không thể bắt, không có nhân vật phản diện ta không thể trị - Tô Diệp!
.☠
P/s﹏✍

Thế giới 1: Thiên Long Bắc Bộ (1-61)
(62-64): hiện thực thế giới 1 ngày
Thế giới 2: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (65-75)
Thế giới 3: Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên (76-96)
Thế giới 4: Chiến lang 2 (Wolf Warriors) (97-101)
Thế giới 5: Liên Thành Quyết (102-120)
Thế giới 6: Tam quốc diễn nghĩa(121-141)
Thế giới 7: Cương Thi tiên sinh(142-146)
Thế giới 8: Ma Kiếm Sinh Tử Kì(147-153)
Thế giới 9: yêu em từ cái nhìn đầu tiên(154-173)
Thế giới 10: Tiếu Ngạo Giang Hồ (174- 202)
Thế giới 11:Tuyết Hoa Nữ Thần Long (203)


P/s﹏✍
☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: xuyên vị diện ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠ Facebook: [email protected] hoặc gửi tin nhắn web nếu có thắc mắc hay lỗi cv truyện⋆
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆