Truyện Vạn Đạo Thiên Đế Hệ Thống (Đông Thổ Tây Đường)

Vạn Đạo Thiên Đế Hệ Thống

Vạn Đạo Thiên Đế Hệ Thống

Tác giả:
Đông Thổ Tây Đường
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bồ Đề Thụ hệ thống
Mới nhất:
Chương 210: Càn Khôn đảo ngược (3 tháng trước)

Đánh giá

6
Đã có 2 người đánh giá
Lâm Hoang vốn là cái bình thường thả bò oa. Khi hắn xuyên qua đến Long Vũ Đại lục, đồng thời kích hoạt rồi Bồ Đề Thụ hệ thống sau, hết thảy đều trở nên không tầm thường lên."Keng! Túc Chủ triệu hoán Thường Nga tiên tử thành công!" "Keng! Túc Chủ bắt lấy một con dị thú thành· công!" "Keng, chém giết thần thai cảnh tu sĩ, thu được 100000 EXP!" Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ nhân đầu gối. Đây chính là lâm hoang muốn sinh hoạt.