Truyện Vạn Cổ Vũ Tôn (Mục Ngưu)

Vạn Cổ Vũ Tôn

Vạn Cổ Vũ Tôn

Tác giả:
Mục Ngưu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đại Võ Tôn hệ thống
Mới nhất:
Chương 1221: Mới bắt đầu (hết )(Cầu thank, cầu vote (1 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 29 người đánh giá
Không sợ trời xanh già vọng mắt, ngang ngược ngông cuồng vì ai hùng!
Xuyên qua trở thành phá sản công tử bột, mang theo Đại Vũ Tôn hệ thống nghịch thiên quật khởi, vô cùng thế giới, hỏi ai có thể lôi kéo khắp nơi, bễ nghễ thiên hạ, viết vĩnh hằng truyền thuyết? Duy ta vạn cổ vũ tôn! "Đại Vũ Tôn hệ thống" ở tay, từ đây trang bức làm mất mặt không cần sầu. Coi như đồng đội ngu như heo, chỉ cần thiếu gia vung tay lên, như thường mang ngươi trang bức mang ngươi phi!