Truyện Vạn Cổ Tối Cường Tổ Sư (Thập Lý Đao Hoàng)

Vạn Cổ Tối Cường Tổ Sư

Vạn Cổ Tối Cường Tổ Sư

Tác giả:
Thập Lý Đao Hoàng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cũ nát đạo quán
Mới nhất:
Chương 722: Thần quang diệu thế (3 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 40 người đánh giá
( Phi lư mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Vạn Cổ Tối Cường Tổ Sư )

Giang Phàm xuyên qua, thành một cái huyền huyễn thế giới đạo quán chủ nhân.

Đồng thời khóa lại một cái tên là Đạo Hoàng Tổ Sư hệ thống bàn tay vàng, mỗi ngày thúc giục hắn đi thu đồ đệ.

Giang Phàm mừng rỡ trong lòng, lão gia gia lưu, ta thích.

Sau đó sao. . .

"Hệ thống, ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi!"

"Cái này chỗ ở rách nát liền cái bóng ma đều không có, ngươi nói với ta thu đồ đệ?"

----------oOo----------
Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%, tốc độ ra truyện không được nhanh. Mỗi ngày 10c - 15c. Sẽ bạo nếu đc tặng đậu.

‣ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)