Truyện Vạn Cổ Kiếm Thần (Mông Bạch)

Vạn Cổ Kiếm Thần

Vạn Cổ Kiếm Thần

Tác giả:
Mông Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trầm Tam Công Tử
Mới nhất:
Chương 668: Tiểu thế giới quy tắc (5 ngày trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 71 người đánh giá
Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ, tên là Trầm Tam Công Tử.

Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ, gọi là Vạn Tàng Kiếm Kinh.

Địa Phương Thần Bí Cường Đại Nhất Thiên Hạ, chính là Khí Kiếm Sơn Trang.

Ngày 10/4 hoặc 15/4 sẽ ra chương...

Do đang bận làm 1 bộ truyện full 1738 chương là Tiên Võ Độc Tôn (http://readslove.com/tien-vo-doc-ton/) nên mình khá bận

Link truyện tranh: http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/van-co-kiem-than