Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Tác giả:
Thiên Hạ Thanh Không
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiên Đế trở về
Mới nhất:
Chương 1074: Tin tức (3 ngày trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 173 người đánh giá

Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất!

Một cái đứng ở chín tầng trời, bễ nghễ chúng sinh nam nhân truyện xưa.

Cảnh giới:

Luyện Khí, Trúc Cơ, Thông Huyền, Linh Phôi, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, Đại Thừa.

Phàm cảnh, Linh cảnh, Tông cảnh, Thiên Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Tổ Cảnh, Thần Cảnh, Tổ Thần.