Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Cường Giả (Ẩn Vi Giả)

Vạn Cổ Đệ Nhất Cường Giả

Vạn Cổ Đệ Nhất Cường Giả

Tác giả:
Ẩn Vi Giả
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
1, ngắm nhìn bầu trời
Mới nhất:
413: Thượng thiên, đến chiến! (3 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 10 người đánh giá
Một cái chuyển sinh vạn năm tu chân kỳ tài, một cái khoa học kỹ thuật cùng pháp bảo cùng tồn tại tu chân thời đại, một đoạn ầm ầm sóng dậy tu chân hành trình, đều ở vạn cổ đệ nhất cường giả