Truyện Vai Phụ Gì Đó Ta Mới Không Muốn Làm Đây (Lão Phu Giá Bạo Tỳ Khí)

Vai Phụ Gì Đó Ta Mới Không Muốn Làm Đây

Vai Phụ Gì Đó Ta Mới Không Muốn Làm Đây

Tác giả:
Lão Phu Giá Bạo Tỳ Khí
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1. Loại này xuyên việt khuôn mẫu ai muốn a!
Mới nhất:
Chương 470. Lão hồ ly (3 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 10 người đánh giá
Đều là xuyên việt, vì sao ta cầm tới nhất định phải là vai phụ pháo hôi khuôn mẫu a! Loại nhân vật này ai muốn a! Hậu cung? Không không không đây là nhân vật chính làm sự tình, đừng để ta tới . . . Cái gì? Ngươi muốn hủy hôn sau đó gả cho ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ! What? Đại ca ngươi rõ ràng là chủ giác mô bản, vì sao như vậy yếu gà?
[SF xuất phẩm]

Notes:
- Cấp bậc quan chức trong truyện hơi có đặc biệt, ngoài chính và tòng ra có có phân trên dưới. VD: chính lục phẩm thượng và chính lục phẩm hạ....*(bắt đầu từ chương 50 bắt đầu fix lại, trước đó vẫn còn là bên trên và phía dưới)
- Chức nghiệp: Võ Thánh, Kiếm Hào, Thương Ma, Tiễn Thần, Nguyên Tố Pháp Sư, Trận Pháp sư, Triệu Hoán sư.
- Dungeon: dạng giống như hầm ngục, phó bản. Ai xem Danmachi có thể hiểu rõ hơn.
- Cảnh giới: Từ một đến chín đoạn, mỗi giai có chín giai. VD: Nhất đoạn nhị giai,....
+ Truyện có hay có dở, giống như đời có lúc xui có lúc hên, không ai mong muốn nên các bạn nào không thích hay không hợp có thể nhẹ nhàng cáo lui.

+ Các bạn đọc truyện có bức xúc vui lòng cmt lịch sự tế nhị, thế hệ số rồi nói gắt quá người ta khinh . Chân thành Cảm tạ !!!