Truyện Ứng Dụng Anh Hùng (Digi1221vvnn)

Ứng Dụng Anh Hùng

Ứng Dụng Anh Hùng

Tác giả:
Digi1221vvnn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Thế Giới khác !
Mới nhất:
Chương 2 : X và Thắng (2 tháng trước)

Đánh giá

7
Đã có 2 người đánh giá
Thế Giới hiện đại , gần như có tất cả mọi thứ ... chỉ có 1 thiếu 1 thứ duy nhất : Công Lý !

Bạn đang gặp chuyện không may ? Chỉ cần gửi tin nhắn , sẽ có 1 anh hùng tới giúp bạn !

( Main nhận được 1 không gian có thể sáng tạo sự sống ! main tạo 1 ứng dụng tên Ứng Dụng Anh Hùng , nếu có 1 yêu cầu thì sẽ sáng tạo ra người để giúp )