Truyện Tỷ Tỷ Của Ta Là Nữ Đế (Đồ Cẩu Tử)

Tỷ Tỷ Của Ta Là Nữ Đế

Tỷ Tỷ Của Ta Là Nữ Đế

Tác giả:
Đồ Cẩu Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nữ Đế đệ đệ
Mới nhất:
Chương 458: Thủ tướng sát chiêu (1 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 7 người đánh giá
"Đệ đệ, Thái Nhất Thánh Địa Thái Nhất Thánh Nữ không tệ, ngươi ngày mai qua cùng nàng thân cận một chút, chỗ tầm vài ngày, nếu là phù hợp liền nói một tiếng, tỷ tỷ lập tức bắt ngươi về!"

"Dao Trì Thánh Địa Dao Trì Thánh Nữ ngực lớn mông to, là cái sinh con tài liệu, đệ đệ ngươi chừng nào thì có tình thú, tỷ tỷ trực tiếp cướp về, cho ngươi động phòng!"

"Cửu Thiên Huyền Nữ là tỷ tỷ tốt bạn thân, nếu không đệ đệ ngươi cũng chỗ một chút thử một chút?"

"Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh kích phát mạnh nhất xem mắt hệ thống!"

"Nam nhân nên dựa vào nữ nhân chinh phục toàn thế giới, hiện tại bày ở trước mặt ngươi liền có một cái cơ hội!"

"Cùng Nữ Đế xem mắt, chinh phục nàng! Ngươi sẽ thành Nữ Đế sau lưng nam nhân!"

Sở Ca nguyên là cự tuyệt! Nhưng là nói chuyện yêu đương cũng sẽ không đàm, đời này chỉ có thể dựa vào xem mắt để duy trì sinh hoạt.

Thánh mẫu kỹ nữ chớ vào cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

**** Main ăn tạp, chính nghĩa nhân sĩ cẩn thận mà vào, ai sùng bái phụ nữ còn trinh không nên vào, vì tác giả không thích vá trinh như mấy truyện khác....

**** Ngày 15-20c, buff sẽ bạo

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 10 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương