Truyện Tỷ Tỷ Của Ta Là Đại Minh Tinh (Mại Báo Tiểu Lang Quân)

Tỷ Tỷ Của Ta Là Đại Minh Tinh

Tỷ Tỷ Của Ta Là Đại Minh Tinh

Tác giả:
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tỷ đệ
Mới nhất:
Hoàn thành cảm nghĩ (không nôn không nhanh) (1 ngày trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 74 người đánh giá
Mỗi năm tháng nào ngày nào đó, Họa Thủy tỷ tỷ bỗng nhiên nói: "Ta muốn làm minh tinh."

Tần Trạch bình tĩnh nói: "Lão tỷ, ngươi muốn được lão cha đánh chết tươi, ta không phản đối."

Họa Thủy tỷ tỷ nghĩa chính ngôn từ: "Tần Trạch, ngươi cùng tỷ tỷ ở chung nhiều năm như vậy, cái này nồi, ngươi nhất định phải lưng."

Đây là một người tỷ tỷ không ngừng hố đệ đệ cố sự.

Tần Trạch: "Mẹ trứng, may mà ta có hệ thống "