Truyện Tuyệt Thế Yêu Đế ( Ám Ma Sư ) (Ám Ma Sư)

Tuyệt Thế Yêu Đế ( Ám Ma Sư )

Tuyệt Thế Yêu Đế ( Ám Ma Sư )

Tác giả:
Ám Ma Sư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiếu niên Lâm Phong
Mới nhất:
Chương 173: Ám độ trần thương (5 ngày trước)

Đánh giá

5.3
Đã có 4 người đánh giá
Gọi hắn là ma, hắn phủ kiếm hoành không, một hơi nát thương khung, so tiên càng tiên!

Nói hắn là Phật, hắn tàn sát hết bát hoang, đúc núi thây biển máu, so ma càng ma!

Lấy huyết tẩy thân thể, lấy hỏa luyện xương. Bất tử bất diệt, thành Hồng Mông đại yêu đạo! Thiếu niên Lâm Phong từ trong khốn cảnh quật khởi.

Ngẫu nhiên đạt được Hồng Mông yêu chủng, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất Tổ Yêu một dạng nhiệt huyết, không giống nhau tiên hiệp, đều ở 《 tuyệt thế Yêu Đế 》!

Truyện của đại thần ám ma sư : Tác giả các truyện
+ Dược Thần
+ Võ Đạo Đan Tôn
+ Huyền Thiên Hồn Tôn
+ Vũ Thần Chúa Tể

Truyện đã full, link truyện tranh : http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/tuyet-the-yeu-de