Truyện Tuyệt Thế Hoàng Đế Triệu Hoán Hệ Thống (Thiên Chi Nguyệt Độc)

Tuyệt Thế Hoàng Đế Triệu Hoán Hệ Thống

Tuyệt Thế Hoàng Đế Triệu Hoán Hệ Thống

Tác giả:
Thiên Chi Nguyệt Độc
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Triệu hoán Haruno Sakura
Mới nhất:
Chương 781: Đại kết cục (2 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 3 người đánh giá
Hệ thống mạnh nhất hiệu quả: Có thể triệu hoán Vạn Giới dũng tướng hiệp trợ!

Tam quốc Chiến Thần Lữ Bố, dũng mãnh Vô Song, khinh thường quần hùng!

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trong tay vạn cân bổng không người có thể địch!

Hokage Naruto, tiên nhân hình thức, miệng pháo vô địch!

Càng có nghiêng nước nghiêng thành Thường Nga tiên tử, bạo lực Vô Song Haruno Sakura, yêu mị giả dối Tô Đát Kỷ, thô bạo mê người Hancock...

Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, diệp ma thiên thề muốn trở thành tuyệt thế Hoàng Đế