Truyện Tuyệt Địa Truy Sát (Nguyệt Hạ Mịch)

Tuyệt Địa Truy Sát

Tuyệt Địa Truy Sát

Tác giả:
Nguyệt Hạ Mịch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: 'Ta là tân thủ '
Mới nhất:
Chương 98: Ăn gà nhiệt triều (5 tháng trước)

Đánh giá

Bằng hữu: Ngươi biết tuyệt địa cầu sinh sao? Trò chơi này chơi cũng vui.

Tôn Nghiêu Thánh: Nha? Chúng ta đây chơi đùa khả năng là không phải cùng một trò chơi.

Bằng hữu: Ngươi chơi đùa là cái gì?

Tôn Nghiêu Thánh: Ta chơi đùa trò chơi này, kêu Tuyệt Địa Truy Sát.

Bằng hữu: Thế nào ta chưa từng nghe qua trò chơi này?

Tôn Nghiêu Thánh: Chỉ cần gặp qua ta chơi đùa nhân, đều biết.

Bởi vì . Ta chỉ đuổi giết, không cầu sinh!

// truyện đang ra hơn 1300 chương @@