Truyện Tùy Thân Mang Theo Ngọc Như Ý (Xanh Độ Nhân)

Tùy Thân Mang Theo Ngọc Như Ý

Tùy Thân Mang Theo Ngọc Như Ý

Tác giả:
Xanh Độ Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương thứ nhất: Lãng quy lai
Mới nhất:
Chương 355: Đại kết cục (hoàn thành) (20 giờ trước)

Đánh giá

9
Đã có 3 người đánh giá
Trở lại cố hương, thầm nghĩ dưỡng gà làm ruộng làm cỏ, trà trộn tại sơn linh thủy tú hương dã bên trong, cũng đang trong lúc vô tình chiếm được một thanh tự mang không gian Ngọc Như Ý ••••••
Bản chuyện xưa chỉ do hư cấu như có tương đồng chỉ do trùng hợp