Truyện Tùy Thân Mang Theo Bàn Đào Viên (Hồng bồ)

Tùy Thân Mang Theo Bàn Đào Viên

Tùy Thân Mang Theo Bàn Đào Viên

Tác giả:
Hồng bồ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lâm Mộc Sâm
Mới nhất:
Chương 1041: Phong diệp hồ chính thức khai trương (18 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Một hồi bệnh , để cho Lâm Mộc Sâm thấy rõ hắn chân chính muốn sinh hoạt , chẳng qua là kia thong thả tự đắc điền viên quang cảnh.

trồng một chút cây , dưỡng một chút Lộc , sinh hoạt thật ra cũng có thể rất đơn giản.

Nhận xét từ cvt: lại một bộ hương thổ 1 nữ chính, không hậu cung, có không gian mà lợi dụng ít, hầu như không lợi dụng cũng như nhắc nhiều về không gian.