Truyện Tùy Thân Anh Hùng Vô Địch Ma Pháp Tháp (Quả tín)

Tùy Thân Anh Hùng Vô Địch Ma Pháp Tháp

Tùy Thân Anh Hùng Vô Địch Ma Pháp Tháp

Tác giả:
Quả tín
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Chuyển Kiếp
Mới nhất:
Chương 220: Đụng ngã (1 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 17 người đánh giá
cái gì? Ngươi là Phong Hệ võ giả, tốc độ nhanh quá thiểm điện?

Nhìn Ca, chậm chạp đại pháp! Ngươi có thể đi với Ốc Sên thi chạy!

Cái gì? Ngươi là võ giả hệ "Lửa", lực công kích mạnh nổ, không người có thể ngăn?

Nhìn Ca, suy yếu vô lực! Huynh đệ, đũa xuống, thượng năng cơm hay không!

Cái gì? Ngươi là một nước nguyên soái, thủ hạ có thiên quân vạn mã?