Truyện Tưởng Tượng Hàng Lâm Hiện Thực (Bảo Khả Mộng)

Tưởng Tượng Hàng Lâm Hiện Thực

Tưởng Tượng Hàng Lâm Hiện Thực

Tác giả:
Bảo Khả Mộng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Người khổng lồ
Mới nhất:
Chương 777: Tử chiến kết quả (2 năm trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 30 người đánh giá
Nếu có một ngày, anime, trò chơi, trong phim ảnh quái vật, hàng lâm đến trong hiện thực...

Hàng lâm lưu khai sơn tác 《 Cực Hạn Khủng Cụ 》, vô hạn lưu 《 Mộng Tưởng Tiến Hóa 》 tác giả, trở về chi tác.

Tác giả của bộ Mộng Tưởng Tiến Hóa, nghỉ 2 năm và giờ quay lại. Phong cách giờ vẫn vậy, một món thập cẩm với võ hiệp, phim, game, truyện, hoạt hình và cơ số thứ khác, vài tên NVP não tào nhằm tăng bá cho main, gái gú đầy người và trên hết đọc đủ sướng.