Truyện Tương Lai Tu Tiên Thời Đại (Phiêu Vũ)

Tương Lai Tu Tiên Thời Đại

Tương Lai Tu Tiên Thời Đại

Tác giả:
Phiêu Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Đi học
Mới nhất:
Chương 1209 : Tân sinh (hoàn tất thiên) (1 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 6 người đánh giá
Tam vạn năm trước Hợp Hoan Tông lão tổ mang theo ký ức trọng sinh tới rồi tương lai tu tiên thế giới, ở cái này tân thời đại, hết thảy đều trở nên bất đồng. Chinh chiến dị giới phi thuyền pháp bảo, chiến giáp pháp bảo, nhân tạo khí linh, nhân tạo linh căn. Cái này tân thời đại, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. ( chuyện quan trọng đã quên nói, này thư vô nam chủ, đây là chuyện rất trọng yếu, không nghĩ nói ba lần (,,• ₃ •,,). )