Truyện Túc Chủ Não Yêu Thương Lớn (Thâu Danh)

Túc Chủ Não Yêu Thương Lớn

Túc Chủ Não Yêu Thương Lớn

Tác giả:
Thâu Danh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Bất lực nhỏ yếu không thể làm
Mới nhất:
Chương 30: Quả nhiên, ngươi mới là nhất tao! (18 giờ trước)

Đánh giá

Trong truyền thuyết, vừa lên đến liền uy hiếp nếu như cởi trói liền muốn chặt túc chủ điêu chứng đạo hệ thống thần bí hiện thân, túc chủ não rộng rãi thương yêu. . .