Truyện Tu Tiên Trở Về Thần Nông (Bắc hán)

Tu Tiên Trở Về Thần Nông

Tu Tiên Trở Về Thần Nông

Tác giả:
Bắc hán
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Diệp Tiểu Hổ
Mới nhất:
Chương 1005: Cho bọn hắn một cái kinh hỉ (2 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 27 người đánh giá
Năm năm trước , trợ giúp cha mẹ trồng trọt Diệp Tiểu Hổ , đột nhiên bị Thần Tiên bắt đi , tại Thiên Đình loại linh dược , dưỡng linh thú.

Năm năm sau , hoàn thành làm việc chỉ tiêu Diệp Tiểu Hổ , mang theo theo Thiên Đình học tập đến bản sự cùng pháp bảo trở lại quê hương. Từng bước một sửa đổi quê hương , ôm mỹ nữ , bước lên nhân sinh đỉnh phong.