Truyện Tu Tiên Tiểu Thần Nông (Bất Nhị Pháp Môn)

Tu Tiên Tiểu Thần Nông

Tu Tiên Tiểu Thần Nông

Tác giả:
Bất Nhị Pháp Môn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mưa gió miếu Thổ Địa
Mới nhất:
Chương 1422: Hạ mã uy (2 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Triệu Tiểu Nam được đến Thổ Địa Thần truyền thừa, bắt đầu từ đó một đoạn phao tận nông thôn cùng thành trấn mỹ nữ phong lưu sử. Y thuật phong thủy vẽ bùa, trồng trọt khai sơn làm trại chăn nuôi, không gì làm không được.

Từ đó, hắn tiêu dao mỹ nhân ôm ấp ở giữa, làm một người phong lưu khách, phế vật nghịch tập chỉ huy người trong thôn phát tài, chính mình cũng trở thành ở nông thôn thần tiên sống!