Truyện Tu Tiên Lão Sư Tại Đô Thị (Hắc Mễ Phạn)

Tu Tiên Lão Sư Tại Đô Thị

Tu Tiên Lão Sư Tại Đô Thị

Tác giả:
Hắc Mễ Phạn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: trở lại địa cầu
Mới nhất:
Chương 762: Sở Nghị huyết (4 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 34 người đánh giá
Hắn là Tiên Giới mạnh nhất Ngoan Nhân đại đế , đồng cấp Tiên Tôn đánh xong toàn không còn cách nào khác , hàng phục kim long làm thú cưỡi , Bạch Hổ thành mèo , Chu Tước Kentucky , ngủ qua Cửu Thiên Huyền Nữ , tại Lăng Tiêu Bảo Điện nhảy thoát y... Bây giờ trở về về đô thị trở thành một tên phổ thông nhân dân giáo sư cùng các ngươi nói vớ vẩn , muội tử kia quần áo ngươi mặc xong , ta là tới dạy các ngươi làm người!