Truyện Tu Tiên Đạo Nhân (TroiKhongMua)

Tu Tiên Đạo Nhân

Tu Tiên Đạo Nhân

Tác giả:
TroiKhongMua
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Thiếu Niên Lâm Mộc
Mới nhất:
Vị Hôn Thê (2 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 8 người đánh giá
Tu Tiên Đạo Nhân...đọc đi sẽ biết
..Cảnh giới phân chia..
Tụ khí Cảnh ..Phóng ngoại cảnh 2 cảnh giới võ giả.. bắt đầu tu đạo
Ngưng Cảnh...Đan cảnh
Linh Anh Cảnh...Phàm Tiên Cảnh
..Biến Thân Cảnh...Vấn Đạo Cảnh...
Bước 2...

Ta viết vốn lấy 9 phần tu tiên 1 phần do cảnh giới ta nghỉ..
Và ta muốn cuộc sống tu tiên thế nào và nó ra sao..
dài tận năm tháng...Đời đời kiếp kiếp ...vẫn Chờ người