Truyện Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS (Bạch Câu Dịch Thệ)

Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS

Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS

Tác giả:
Bạch Câu Dịch Thệ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Không muốn làm pháo hôi NPC
Mới nhất:
Chương 770: Cảm xúc (1 ngày trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 19 người đánh giá
"Dù là muốn làm NPC, ta cũng tuyệt không làm bia đỡ đạn NPC!"

Lương Sơn trại bên trong, có "Người" yên lặng lập xuống một cái flag.

——

Ta gọi Tần Thư Kiếm.

Lo sợ không yên ba mươi năm, thư kiếm hai không có thành tựu.

Đây là một cái trong trò chơi NPC, từng bước một trở thành đại BOSS cố sự.