Truyện Tu Ma Đấu Thương Khung (daucaclo13)

Tu Ma Đấu Thương Khung

Đánh giá

8.4
Đã có 8 người đánh giá
Thạch Long chàng sinh viên nghèo,bị bệnh nan y một ngày đẹp trời cmnr ,chàng vô tình chết sớm .vãi thật linh hồn xuyên qua một thế giới .Nơi đây có chính đạo,có ma đạo.... thực lực vi tôn,muốn người đẹp,muốn được tôn trọng thì ngươi hãy chứng tỏ mình đi."Ma là gì,Tà là gì?" ta không cần biết.....Ma là ta,ta là ma