Truyện Tu La Đế Tôn (Cô Đơn Địa Phi)

Tu La Đế Tôn

Tu La Đế Tôn

Tác giả:
Cô Đơn Địa Phi
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phản phệ
Mới nhất:
Chương 1662: Thế giới mới ( đại kết cục ) (2 tuần trước)

Đánh giá

8
Đã có 121 người đánh giá
Thiếu niên Thạch Hạo, phản đoạt xá vô thượng cường giả, đến vô tận công pháp, võ kỹ, trận pháp, đan thuật, phù thuật các loại bí truyền, mở ra truyền kỳ chi lộ.

Cái gì thiên tài, cái gì bá chủ, ở trước mặt ta, đều là đến phủ phục.

Người không phục, giết!