Truyện Từ Kim Ô Bắt Đầu Tiến Hóa (tiếu thiên Cơ)

Từ Kim Ô Bắt Đầu Tiến Hóa

Từ Kim Ô Bắt Đầu Tiến Hóa

Tác giả:
tiếu thiên Cơ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đại vương điên
Mới nhất:
Chương 111: Hung tàn huyết liễu (2 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 5 người đánh giá
"Địa Cầu thức tỉnh ba mươi năm, hết thảy đều đã thành định cục ."

Trọng sinh Kim Ô Kim Huyền có chút tuyệt vọng, chỉ muốn bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ cuộc sống côn đồ, nhưng bất ngờ phát hiện, lần thứ hai thức tỉnh lặng yên đến. . .

"Vậy không thể làm gì khác hơn là làm cái theo gió bồng bềnh trùm phản diện!"

Tình hình rối loạn lại một lần nữa, từ Kim Ô bắt đầu tiến hóa!

Cảnh giới :
- Giác tỉnh cảnh
- Ngư Dược Cảnh ( 1-3 : Lĩnh Chủ , 4-6 : Thống Lĩnh , 7-9 : Yêu Tướng )
- Thần Quan