Truyện Tu Hành Chi Vạn Năng Hệ Thống (Hầu yêu tam)

Tu Hành Chi Vạn Năng Hệ Thống

Tu Hành Chi Vạn Năng Hệ Thống

Tác giả:
Hầu yêu tam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xuyên qua
Mới nhất:
Chương 40: Trần gia Trần Lân (3 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 6 người đánh giá
"Nghe nói các ngươi đại sư huynh năng lực luyện ra tứ phẩm Huyền Đan: Huyền Thần đan, tuy nhiên chỉ có ba phần xác xuất thành công."

"Nghe nói các ngươi đại sư tỷ năng lực bố trí xuống tứ phẩm Huyền Trận: Lục Tuyệt Trận, tuy nhiên muốn nhờ chín chín tám mươi mốt căn trận kỳ."

"Nghe nói các ngươi đại sư huynh năng lực đoán tạo ra tứ phẩm Huyền Khí: Tang Hồn chùy, tuy nhiên phẩm chất là hạ phẩm."
...

"Khụ khụ, không có ý tứ, tứ phẩm Huyền Đan ta cũng có thể luyện, xác xuất thành công mười thành, tứ phẩm trận pháp ta cũng vải, trận kỳ chỉ cần bốn cái, tứ phẩm Huyền Khí ta cũng có thể đoán tạo đi ra, phẩm chất cam đoan cực phẩm."

Trọng sinh đến thế giới khác, Diệp Nguyên, mang theo không biết lai lịch ra sao toàn năng hệ thống, hệ thống trợ giúp dưới, từng bước một leo lên Thế Giới đỉnh phong.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥
Mọi người đề cử truyện, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé.
Cầu ném kim nguyên đậu có động lực bạo chương ^_^
⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥