Truyện Từ Địa Cầu Biến Cường (Thế Nam Ngôn)

Từ Địa Cầu Biến Cường

Từ Địa Cầu Biến Cường

Tác giả:
Thế Nam Ngôn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thanh niên Vương Tuyên
Mới nhất:
Chương 474: Dị giới khách tới (1 năm trước)

Đánh giá

7
Đã có 1 người đánh giá
Từ Địa Cầu Biến Cường giới thiệu tóm tắt: Hỗn Nguyên cọc Tiểu Thành (có thể gia tốc), Kim Chung Tráo nhập môn (có thể gia tốc), Mãng Ngưu Quyền đại thành (có thể gia tốc), có hay không sử dụng nguyên điểm gia tốc?

Vương Tuyên click gia tốc khí, công pháp skill trong nháy mắt gia tốc, trực tiếp viên mãn, sau một khắc hắn liền phảng phất tu luyện nhiều năm giống như vậy, nắm giữ công pháp skill rất nhiều ảo diệu. . .

Cánh cửa thế giới mở ra, thần thoại kỷ nguyên đến, Địa Cầu quét ngang chư giới không ngừng tiến hóa, từng vị cường giả Thừa Phong mà lên hóa giao Thành Long, thế gian có tiên thánh thần Phật. Năm trăm năm sau liên bang địa cầu nhân khẩu vượt qua sáu ngàn ức, khống chế mấy chục đạo cánh cửa thế giới, thông qua cánh cửa thế giới thực dân ngoại tinh vực, trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Đây là một khoa học kỹ thuật thời đại, tu hành thời đại, một gió nổi mây vần thời đại, sao không thừa thế lên, ta cũng có thể xưng tôn làm tổ!